top of page
Holding Hands

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Zagreb

Zajednica Susret s Centrom za socijalnu skrb Zagreb surađuje već nekoliko godina, te činjenica da je upravo Centar za socijalnu skrb partner na ovom projektu dokazuje predanost i ozbiljnost trajnoj suradnji. Za očekivati je da će takva suradnja pozitivno utjecati na znanja, vještine i kapacitete stručnjaka koji rade s osobama u riziku, u našem slučaju u riziku od ovisnosti ili su liječeni ovisnici, a ujedno će se poduzeti sve mjere za prevenciju institucionalizacije i poboljšanje kvalitete socijalnih aspekata života liječenih ovisnika.
Centar za socijalnu skrb Zagreb kao najveći pružatelj institucijskih i  izvaninstitucijskih usluga pomaže velikom broju korisnika, a među njima je i znatan broj osoba u riziku od ovisnosti. Kako CZSS Zagreb nema kapacitete za pružanje socijalnih usluga svim potrebitim korisnicima, kroz ovaj će projekt osiguravati da svatko dobije potrebnu uslugu, i to kroz savjetovanje i psihosocijalnu podršku u prostorima prijavitelja, što je ujedno i garancija dugoročne održivosti projekta. Kroz partnerstvo CZSS Zagreb i Zajednice Susret, djelatnicima Centra otvorit će se mogućnost volonterskog rada s korisnicima izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje će im se pružati u novoopremljenom i adaptiranom prostoru Zajednice Susret.
Zajednica Susret svjesna je nedovoljno i neravnomjerno razvijenog sustava socijalne skrbi u zajednici, pri čemu najviše ispaštaju osobe u nepovoljnom položaju/osobe u riziku, pa je projektni prijedlog odraz državne socijalne politike prema ranjivim skupinama (u našem slučaju liječenim ovisnicima i osobama u riziku od ovisnosti). Financijska održivost osigurat će se i kroz daljnju prijavu projekata na natječaje koje raspisuju nadležna tijela, a posebno na natječaje sa sličnom tematikom koji su financirani iz EU fondova. Tome u prilog ide i činjenica da nam je odobren projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku, u sklopu natječaja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, a planiramo prijaviti projekt u okviru poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije".

bottom of page