top of page
Team Talk

Psihosocijalni tretman

U Republici Hrvatskoj, osim bolničkog i izvanbolničkog liječenja i psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama koji se provode u zdravstvenom sustavu, već dugi niz godina pojedini oblici psihosocijalnog tretmana ovisnika provode se i u terapijskim zajednicama i domovima za ovisnike (institucionalna skrb). Za ovisnike, koje je moguće motivirati za potpuno odvikavanje (drug-free postupak), postoji mogućnost pružanja usluga u domu za djecu ili odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama i drugim sredstvima, te u terapijskim zajednicama. Prema podatcima Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj postoji 8 terapijskih zajednica s 32 terapijske kuće koje pružaju tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama kao udruge ili religijske zajednice u sklopu humanitarne djelatnosti ili su ustrojene i registrirane kao terapijske zajednice i domovi socijalne skrbi za ovisnike sukladno zakonskim propisima iz područja socijalne skrbi. Istodobno vidljiv je problem u pružanju socijalnih usluga koje pridonose postupku deinstitucionalizacije. Naime, statistike nam govore kao je veliki broj ovisnika sklon recidivu, pa tako ne možemo govoriti o potpunom izlječenju ovisnika. Isto tako veliki broj postojećih ovisnika zbog stigme i svakodnevnih životnih obveza nije pogodan za institucionalizaciju koja iziskuje izlazak s tržišta rada, narušavanje
obiteljske strukture i promjenu društvenog okruženja. Kako bi se smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija ovisnika potrebno je ojačati socijalnu uslugu savjetovanja i pomaganja, te pružanja psihosocijalne podrške. Kroz psihosocijalnu podršku omogućiti će se rehabilitacija koja potiče razvoj kognitivnih i funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina korisnika, dok će usluga savjetovanja i pomaganja osobama u kriznim stanjima omogućiti prevenciju institucionalizacije. Stoga je potrebno poticati i širiti socijalne usluge koje preventivno djeluju na ovisnike, odnosno one usluge koje će
pozitivno pridonijeti postupku deinstitucionalizacije. Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, s obzirom na svoje veliko iskustvo u radu s ovom korisničkom skupinom, kroz ovaj projekt želi pridonijeti postupku deinstitucionalizacije, tako što će omogućiti većem broju korisnika pružanje socijalnih usluga koje nemaju institucionalni karakter.
Kroz unaprjeđenje infrastrukture osigurati će se prostor koji će omogućiti uključivanje većeg broja korisnika koji do sada nisu imali mogućnost koristiti uslugu psihosocijalne podrške, te savjetovanja i pomaganja, te na taj način prevenirati institucionalizacija korisnika. Valja naglasiti kako će se sve usluge koje će se razvijati temeljem poboljšane infrastrukture unutar projekta pružati u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i pod zakonskim aktima, poput Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanju socijalnih usluga.

bottom of page