top of page
Search

Održan sastanak projektnog tima

U utorak, 30. travnja 2021. održali smo još jedan u nizu sastanaka projektnog tima vezanog uz Infrastrukturni projekt „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ (KK.08.1.3.04.0051.).


Tema sastanka bili su rokovi, dozvole, potrebne suglasnosti, dogovori oko početka radova. Razmotreni su svi aktualni administrativni problemi, analiziran idejni projekt i dogovoreni sastanci u određenoj dinamici. Kako se moglo čuti na sastanku, nakon ispravljenih prvotnih primjedbi, čeka se mišljenje konzervatora o idejnom projektu.


Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ potpisala je 4.01.2021. s Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ (KK.08.1.3.04.0051.) ukupne vrijednosti 4.241.993,80.


Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije ovisnika te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se osigurala izvaninstitucijska podrška osobama koje se bore protiv ovisnosti i spriječila njihova daljnja institucionalizacija.


Razvijanjem široke lepeza usluga nastojat ćemo doprinositi njihovom socijalnom uključivanju, a u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb nastavit ćemo proces resocijalizacije.

17 views0 comments
bottom of page