top of page

Faze provedbe projekta

1. Ishođenje potrebnih dozvola i priprema dokumentacije
2. Ulaganje u socijalnu infrastrukturu u smislu uređenja , rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže.
3. Aktivnosti horizontalnih politika
4. Upravljanje projektom
5. Promidžba i vidljivost

bottom of page