top of page

Održivost projekta

U sklopu financijske održivosti, Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ ima stabilne izvore financiranja, i to iz lokalnih i nacionalnih sredstava (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ESF). Prostor u kojem Udruga djeluje i pruža usluge u vlasništvu je Grada Zagreba, koji podržava rad Udruge . Srž projekta predstavlja ulaganje u infrastrukturu s ciljem provođenja procesa deinstitucionalizacije, odnosno s ciljem smanjenja broja korisnika institucijskog oblika skrbi. U našem slučaju radi se o osobama s problemima ovisnosti, kojima će se kroz ovaj projekt omogućiti prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici u kojoj će se uspostaviti svi potrebni izvaninstitucionalni oblici skrbi i pomoći.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ zahvaljujući svom dugogodišnjem radu stekla je bogato iskustvo te stručno osoblje koje kontinuirano pruža psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć liječenim ovisnicima. Sva znanja i vještine stečene tijekom trajanja projekta, kao i nove metode i načini rada, te ojačani kapaciteti zaposlenika koristit će se u budućem radu prijavitelja i

partnera. Prostor u kojem Udruga trenutačno djeluje opremit će se i adaptirati s ciljem kvalitetnijeg pružanja psihosocijalne i savjetodavne usluge osobama u riziku, a svi materijali i sva oprema koja će se nabaviti za potrebe projekta koristit će se u njihovom daljnjem radu.

Pružanje socijalnih usluga osobama u riziku od ovisnosti ili liječenim ovisnicima po završetku infrastrukturnih ulaganja proširit će se na osobe koje do sada nisu bile u mogućnosti koristiti naše usluge zbog ograničenih kapaciteta i neadekvatnog prostora u kojemu se pruža socijalna usluga.

Zajednica Susret planira pružati usluge neprofitno budući da se osobe u riziku od ovisnosti nerijetko nalaze u teškoj financijskoj situaciji, pa nije za očekivati da će sami izdvajati financijska sredstva za pruženu uslugu.


Institucionalni aspekt održivosti projekta očituje se u znanju i iskustvu koje je Zajednica Susret dobila provođenjem ovog projekta, čime su nesumnjivo ojačani ljudski, operativni i organizacijski kapaciteti Udruge potrebni za njezin daljnji rad i za buduće povlačenje sredstava iz EU fondova. Projekt utječe na stvaranje pozitivnog ozračja u društvu i jačanje svijesti o važnosti razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici za ranjive skupine, u našem slučaju za liječene ovisnike/osobe u riziku od ovisnosti, a sve s ciljem prevencije institucionalizacije.

Vjerujemo da će ovaj projekt poslužiti kao primjer dobre prakse i da će druge organizacije i udruge prepoznati mogućnosti koje im nude EU fondovi u sklopu poticanja širenja i jačanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Dollar Bill in Jar
bottom of page