top of page
Donation Jar

Aktivnosti

Svrha unaprjeđenja socijalne infrastrukture je provođenje procesa prevencije institucionalizacije ovisnika te razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj recidiva institucionaliziranih ovisnika te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja  institucionalizacija novih korisnika.
Navedeno planiramo postići kroz sljedeće aktivnosti:
1. Ishođenje potrebnih dozvola i priprema dokumentacije
2. Ulaganje u socijalnu infrastrukturu u smislu uređenja , rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže.
3. Aktivnosti horizontalnih politika
4. Upravljanje projektom
5. Promidžba i vidljivost

bottom of page